0 093.181.5353

Hình thức hỗ trợ, Thanh toán, Bảo hành của chúng tôi

I. Các hình thức thanh toán:

1.1/ Thanh toán bằng tiền mặt: 

- Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp tại một trong các địa chỉ giao dịch của chúng tôi trước khi được giao hàng. - Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt tại nhà sau khi chúng tôi giao hàng nếu địa điểm thanh toán trùng với địa chỉ giao hàng và địa chỉ giao hàng thuộc phạm vi miễn phí vận chuyển trong chính sách vận chuyển của chúng tôi.

1.2/ Chuyển tiền, chuyển khoản

Khách hàng có thể chuyển khoản, chuyển tiền qua số tài khoản của chúng tôi, tất cả số tài khoản dưới đây đều thuộc sự quản lý của chúng tôi